Panda sondeerapparaat

De nieuwe generatie dynamische lichte slagsonde met variabele energie.

Dit apparaat geeft een beeld weer van de verschillende laagdiktes. Er is tevens ook een controle op de homogeniteit van de verdichting en ophogingen, alsook hoogtecontroles.

Panda sondeerapparaat

De nieuwe generatie dynamische lichte slagsonde met variabele energie.

Dit apparaat geeft een beeld weer van de verschillende laagdiktes. Er is tevens ook een controle op de homogeniteit van de verdichting en ophogingen, alsook hoogtecontroles.

Vul dit formulier in en doe een
automatische offerte-aanvraag

Ik had graag een offerte aangevraagd voor volgend product:

Bij Topolaser begrijpen we als geen ander dat snelheid essentieel is, niet enkel wat meetresultaten betreft, maar ook voor wie daadkrachtig en snel wil worden verder geholpen. En hoewel er wat ons betreft geen vraagstuk niet voorgelegd kan worden, blijkt een spamfilter soms wat selectiever.

Blijft een antwoord 48 uur uit, dan is die kans groot, en ben je beter af met een telefoontje. Geen risico op spamfilters, en we nemen razendsnel op. Beloofd!

Vul dit formulier in en doe een
automatische huuraanvraag

Ik had graag een offerte aangevraagd voor volgend product:

Bij Topolaser begrijpen we als geen ander dat snelheid essentieel is, niet enkel wat meetresultaten betreft, maar ook voor wie daadkrachtig en snel wil worden verder geholpen. En hoewel er wat ons betreft geen vraagstuk niet voorgelegd kan worden, blijkt een spamfilter soms wat selectiever.

Blijft een antwoord 48 uur uit, dan is die kans groot, en ben je beter af met een telefoontje. Geen risico op spamfilters, en we nemen razendsnel op. Beloofd!

Omschrijving

Werking:

Het PANDA sondeerapparaat is een lichte dynamische penetrometer met variabele slag-energie. De impactsnelheid van de heihamer wordt automatisch geregistreerd wat, wegens de kennis van het geijkte hamergewicht, toelaat de heienergie bij elke slag te berekenen. Simultaan wordt de indringing opgemeten.

De sondeerconus heeft een dwarsdoorsnede van 4 of 10 cm² en een tophoek van 60° en wordt bevestigd aan het onderuiteinde van een reeks modulaire stangen. Ingevolge de overbreedte van de sonde wordt, tijdens het inslaan van deze stangen, de zijdelingse wrijving op de stangen vermeden zodat de gemeten heienergie enkel betrekking heeft op de puntweerstand.

Via de klassieke Hollandse heiformule wordt de dynamische conusweerstand qd berekend. De omrekening van de dynamische conusweerstand qd naar de statische puntweerstand qc, op basis waarvan de klassieke rekenmethoden werden ontwikkeld, is afhankelijk van de grondsoort waarin men zich bevindt. Aangezien de grondsoort a priori niet gekend is vanuit een conussondering, wordt veiligheidshalve volgende verhouding aangenomen (volgens Cassan) : - Boven het grondwaterpeil : qc = 0,80*qd - Onder het grondwaterpeil : qc = 0,65*qd

Om practische reden wordt de conus- en wrijvingsweerstand verwerkt per dieptestap van 20 cm. Hiertoe wordt het gemiddelde berekend van de geregistreerde meetwaarden. Dit zal beschouwd worden als rekenwaarde voor de overeenstemmende grondlaag met dikte 20 cm. Dit apparaat is uitermate geschikt voor verkennend grondonderzoek vanuit moeilijke toegankelijk ruimten (achtertuinen, kelders, stallingen, inwendige renovaties, ...) waar de klassieke sonderingen van 10 of 20 t niet inzetbaar zijn..

Technische specificaties

Advies of meer info over een toestel nodig?